Klagen indledes ved vores hjemmeside under ”Indsend Klage”.

Her vil du blive stillet en række spørgsmål, som udgør de formelle krav for at klage over et kontrolafgift.

Du vil blive bedt om at indtaste dine betalingsoplysninger med henblik på at betale klagegebyret på kr. 175,00.

Du vil også blive bedt om at udfylde en række personoplysninger, uploade oprindelig klage til parkeringsselskabet og deres oprindelige svar og endeligt begrundelsen for din klage med eventuel dokumentation.

Du kan derved indlevere din klage, hvorved du modtager kvittering.

Når vi registrerer din klage, vil du modtage mail fra os, hvor modtagelse af klage bekræftes.

Vi fremsender herefter din klage og dokumentation til parkeringsselskabet, der gives mulighed for at svare i sagen og fremkomme med sine bemærkninger og dokumentation.

Vi vil gøre dig bekendt med parkeringsselskabets svar, og du vil blive givet mulighed for at svare herpå.

På denne måde vil sagen blive oplyst rent skriftligt.

Når vi vurderer sagen tilstrækkeligt oplyst, vil vi afslutte sagsforberedelsen og fremsende parternes bemærkninger og dokumentation til afgørelse ved nævnet.

Klagebehandlingstiden i nævnet er som udgangspunkt højst 90 dage efter sagens forberedelse er afsluttet.

Sagsbehandlingstiden kan dog blive forlænget, hvorved parterne gøres opmærksom herpå.

Copyright © 2024 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy