Klagebehandlingstiden i nævnet er som udgangspunkt højst 90 dage efter sagens forberedelse er afsluttet. Sagsforberedelsens afslutning meddeles parterne på sagen.

Sagsbehandlingstiden kan dog blive forlænget, hvorved parterne gøres opmærksom herpå.

Sagens forberedelse kan variere afhængigt af, hvor meget parterne ønsker at svare i sagen.

En sag vil dog ikke kunne forhales uforholdsmæssigt under sagens forberedelse, da sagen enten afvises eller blot vil kunne fortsætte sin behandling på det foreliggende grundlag, såfremt en part ikke svarer inden for den meddelte frist.

Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket ca. 9 måneder. Sagsbehandlingen afhænger meget af i hvor stor grad klager og parkeringsselskab ønsker at indsende dokumenter og afgive synspunkter til sagen.

Copyright © 2024 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy