VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DU FØRST SKAL HAVE KLAGET TIL PARKERINGSSELSKABET OG HAVE FÅET SVAR DERFRA, FØR VI KAN BEHANDLE DIN KLAGE. 

HAR PARKERINGSSELSKABET IKKE SVARET INDEN 3 MÅNEDER FRA DIN KLAGE, KAN DU KLAGE MED KOPI AF KVITTERINGSMAIL ELLER LIGNENDE.

Inden du indsender en klage til behandling og betaler klagegebyr, kan du med fordel gøre dig bekendt med vilkårene for at klage samt gældende praksis vedr. de mest almindelige klageforhold.

Klagevejledning og hyppige klagepunkter finder du på vores hjemmeside under fanen ”Råd og Regler”.

Overholder din klage ikke de formelle krav risikerer du, at din klage enten afvises, eller at du ikke får medhold i nævnet.

Klage kan ikke indsendes med smartphone, tablet eller lignende.

Indsend klage

Tips

Du kan finde yderligere relevante oplysninger om at indgive klage på denne hjemmeside.

Under Råd og Regler kan du finde klagevejledning, behandlingstid og hyppige indsigelser.

Under Afgørelser kan du endvidere finde nævnets tidligere afgørelser, der vil kunne have betydning for behandlingen din sag.

Copyright © 2024 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy