Spørgsmål og svar

Hvad er risikoen ved at klage?

Som klager risikerer du ikke at få medhold i din klage, hvorved du som udgangspunkt får pligt til at betale det omhandlede kontrolafgift såvel som at klagegebyret ikke bliver tilbagebetalt. Der vil ikke ved Parkeringsklagenævnets behandling komme yderligere omkostninger for klager.
Der kan dog påløbe renter mens sagen behandles ved Parkeringsklagenævnet.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er uenig i Parkeringsklagenævnets afgørelse?

Parkeringsklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. I denne forbindelse er der mulighed for eventuelt at søge rådgivning ved en gratis retshjælp, søge om at få fri proces, tage advokat, hvoraf en del af udgifterne hertil eventuelt kan dækkes af din retshjælpsforsikring eller i visse særlige tilfælde få Nævnenes Hus til at udtage stævning.

Hvad kan parkeringsselskabet gøre, hvis de er uenige i Parkeringsklagenævnets afgørelse?

Parkeringsselskabet kan meddele Parkeringsklagenævnet ikke at ønske at være bundet af afgørelsen og parkeringsselskabet kan vælge indbringe sagen for domstolene.

Hvad koster det at indsende klage?

Klagegebyret udgør kr. 175,00.

Hvor lang tid går der fra jeg klager til jeg har en afgørelse?

Sagsbehandlingstiden kan variere lidt da sagen skal vurderes tilstrækkeligt oplyst inden sagen overdrages til nævnets afgørelse.

Efter sagens forberedelse er nævnsbehandlingstiden som udgangspunkt op til 90 dage.

Sagsbehandlingstiden kan dog blive forlænget, hvorved parterne gøres opmærksom herpå.

Hvordan klager jeg?

Klage kan alene indleveres ved vores klageformular, som du finder her. Hvis du er i tvivl om betingelserne for at klage, kan du se klagevejledningen her.

Min klage kan ikke behandles af parkeringsklagenævnet, er der så noget andet jeg kan gøre?

Ja. Parkeringsklagenævnet har nogle rammer for, hvilke klager der kan behandles. Falder din klage uden for Parkeringsklagenævnets rammer, har du mulighed for at få din sag prøvet ved domstolene.

Parkeringsselskabet har ikke reageret på min klage til dem. Kan jeg klage til Parkeringsklagenævnet uden parkeringsselskabets svar på min klage?

Ja. Hvis ikke parkeringsselskabet har svaret inden 3 måneder fra din klage til dem, kan du klage til Parkeringsklagenævnet med kopi af kvitteringsmail eller lignende, hvor du sendte klage til parkeringsselskabet.

Yderligere information

Har du et spørgsmål, der ikke er besvaret på denne side, kan du eventuelt finde svar under Råd og regler. Alternativt kan du kontakte os ved formularen på hjemmesiden.

Copyright © 2024 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy