Parkeringsklagenævnet

Parkeringsklagenævnet er et uvildigt klagenævn.

Parkeringsklagenævnet behandler ankesager over kontrolafgifter, udstedt den 1. juli 2018 eller senere, af private parkeringsselskaber.

Parkeringsklagenævnet kan alene tage stilling til kontrolafgifter, der allerede er klaget over til parkeringsselskabet.

Gebyr ved klage

I forbindelse med indsendelse af klage, og inden klage kan behandles, skal klager betale det klagegebyr, der på tidspunktet for klagens indgivelse er gældende.

Hvis klager får medhold i sin klage, vil klagegebyret blive tilbagebetalt.

Klagegebyr: kr. 175,00

DIBS - Payments made easy

Har du modtaget en kontrolafgift, som du ønsker at klage over?

Klage kan alene indleveres til Parkeringsklagenævnet via denne hjemmeside under fanen ”Indsend Klage” og ved samtidig betaling af klagegebyret.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DU FØRST SKAL HAVE KLAGET TIL PARKERINGSSELSKABET OG HAVE FÅET SVAR DERFRA, FØR VI KAN BEHANDLE DIN KLAGE. 

HAR PARKERINGSSELSKABET IKKE SVARET INDEN 3 MÅNEDER FRA DIN KLAGE, KAN DU KLAGE MED KOPI AF KVITTERINGSMAIL ELLER LIGNENDE.

Inden du indsender en klage til behandling og betaler klagegebyr, kan du med fordel gøre dig bekendt med vilkårene for at klage samt gældende praksis vedr. de mest almindelige klageforhold.

Klagevejledning og hyppige klagepunkter finder du på vores hjemmeside under fanen ”Råd og Regler”.

Overholder din klage ikke de formelle krav risikerer du, at din klage enten afvises, eller at du ikke får medhold i nævnet.

Copyright © 2024 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy