Persondatapolitik

Denne politik omfatter de personoplysninger, som Parkeringsklagenævnet indsamler, bruger og viser i forbindelse med vores sagsbehandling, brug af vores hjemmeside (www.parkeringsklagenaevnet.dk) og/eller anden services, applikationer, hjemmesider eller medier kontrolleret af Parkeringsklagenævnet. Din brug af førnævnte hjemmesider, applikationer, services etc. er underlagt denne databeskyttelsespolitik og webstedernes vilkår og betingelser.

Begrebet “Personoplysninger” betyder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar, fysik person, som defineret i gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du forsyner os med personoplysninger vedrørende en anden person (fx fotos med udenforstående personer eller andre køretøjers registreringsnumre), bedes du sikre dig, at du har ret til at videregive disse oplysninger til os.

Denne politik vil blive tilrettet fra tid til anden. Vi anbefaler derfor, at du læser denne politik grundigt, hver gang, du besøger hjemmesiden eller anvender et andet medie, som er omfattet heraf.

 

Dataansvarlig er Parkeringsklagenævnet, CVR-nr.: 3939 6165
Du kan kontakte os med henvendelser om persondata på mail: post@parkeringsklagenaevnet.dk

 

Cookies

Hvad er en cookie

En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for, at websitet kan fungere.

Vores hjemmeside bruger Google Analytics, som er en webanalyse service, der anvender cookies. Formålet med denne statistik er udelukkende, at kunne forbedre oplevelsen for vores brugere. Vi opsamler kun information omkring din brug af www.parkeringsklagenaevnet.dk og ikke anden aktivitet på internettet. Google Analytics indsamler oplysninger om dit operativsystem, browser, IP-adresse, den tidligere besøgte hjemmeside samt dato og tidspunkt for, hvornår du besøgte vores hjemmeside. Du kan finde flere oplysninger om dette hos Google - blandt andet her: www.google.com/intl/da/privacypolicy.html. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger om dig. Ingen informationer fra cookies sendes videre eller sælges til tredjepart.

 

Cookies på sitet?

Er du besøgende på vores hjemmeside, er du fuldstændig anonym, og vi indsamler aldrig oplysninger, som kan føres tilbage til dig, som person med mindre, du selv tilmelder dig en af vores services eller sender os en henvendelse, hvori du selv afgiver sådan information. 

 

Fravalg af cookies

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser. Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org

 

Hvad sker der, hvis jeg fravælger cookies?

Hvis du fravælger cookies i dine browser-indstillinger, vil det ikke blive registreret, når du browser rundt på Internettet. Du skal dog være opmærksom på at ved at fravælge cookies, vil du også automatisk fravælge en del af websitets funktionalitet, og det vil derfor måske ikke fungere korrekt.

 

Hvorfor informerer vi om cookies?

Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at informere om dem i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

 

Persondata

Persondatabeskyttelse

Det er vigtigt for Parkeringsklagenævnet, at du kan føle dig tryg, når vi behandler personlige oplysninger om dig. Parkeringsklagenævnet er dataansvarlig for den behandling der foretages, af de sager, som vi behandler. Vi lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

 

Hvilke oplysninger indsamler vi, og med hvilket formål

Afhængig af de oplysninger du som klager eller parkeringsselskabet som indklagede overdrager til os vil vi gemme disse oplysninger til behandling af klagesagen.

De oplysninger vi gemmer på sagerne kan blandt andet være:

 • Navn,
 • adresse,
 • mailadresse,
 • telefonnummer,
 • fødselsdato/CPR,
 • køretøjs registreringsnummer
 • parkeringssted og -tid
 • fotos
 • rejsebilag,
 • sundhedsoplysninger,
 • strafferetlige oplysninger,
 • konto- og registreringsnummer
 • bankudskrifter,
 • samt andre oplysninger, som du eller indklagede måtte afgive

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, vil du blive informeret når, vi indsamler personoplysninger om dig.

Vi indsamler som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne opfylde vores retslige forpligtelse til at behandle klagesager over private kontrolafgifter udstedt på offentligt tilgængeligt privat område.

Indsamling af dine oplysninger sker til følgende formål:

 • Behandling af klagesag
 • Betaling (og eventuelt tilbagebetaling) af et klagegebyr
 • Henvendelse om klagesag
 • I forbindelse med jobansøgning.
 • Til videreudvikling af hjemmeside

 

Retsgrundlaget for behandling

Databeskyttelsesforordningen Artikel 6 stk.1, litra a. når Parkeringsklagenævnet har fået dit samtykke til behandlingen.

Databeskyttelsesforordningen Artikel 6, stk. 1, litra c og e i de situationer, hvor Parkeringsklagenævnet er nødt til at foretage behandlingen for at overholde vores pligt til at behørigt oplyse og behandle klagesagen.

 

Kilde

Parkeringsklagenævnet indsamler personoplysninger direkte hos dig og hos det indklagede parkeringsselskab. 

 

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer, politikker samt tekniske foranstaltninger, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. 

 

Hvor lagres dine personoplysninger hos Parkeringsklagenævnet

Dine personlige informationer gemmes på et sikret netværk, der kan kun tilgås med specielle rettigheder.

Vi kan ikke, og kommer ikke til at kunne, se dine kreditkortoplysninger, da disse håndteres krypteret og sikkert af vores betalingspartnere.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaring afhænger af den type behandling, der foretages, samt karakteren af oplysningerne, og er fastsat i forhold til de forpligtelser, som Parkeringsklagenævnet er underlagt i henhold til gældende lovgivning, samt til sikring af dokumentation.

Vi er også forpligtet til at overholde bestemmelserne i bogføringslovens § 10, og relevante oplysninger i relation hertil, kan derfor ikke slettes før lovgivningens frister udløber.  

 

Videregivelse af personoplysninger

Til at bistå os med en række opgaver, benytter vi bestemte databehandlere. Vi benytter kun databehandlere, der har underskrevet databehandleraftale, og derudover har givet garantier for at de ligeledes overholder gældende lovgivning.   

Vi vil ikke dele dine personlige oplysninger med andre, medmindre du har givet os tilladelse til det, eller hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Der kan ske videregivelse i følgende situationer:  

 • Ved lagring af oplysninger i vores sagssystem (COWI A/S og indklagede parkeringsselskab)
 • Ved betaling af klagegebyr (DIBS A/S)
 • Ved overdragelse af sagen til anden klageinstans (typisk Nævnenes Hus)

 

Dine rettigheder som registreret

Adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores registrering og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det.   

Vi er dig derudover behjælpelige med din ret til dataportabilitet.

 

Vil du ændre dine oplysninger eller framelde tjenester?

Skriv til: post@parkeringsklagenaevnet.dk, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, vil tilbagekalde et samtykke, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til vores databeskyttelsespolitik. 

 

Ret til indsigelse 

Du har altid mulighed for at rette henvendelse til os vedrørende behandling af dine oplysninger. 

Du har også mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger til datatilsynet på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Regler

De regler der gælder for Parkeringsklagenævnets behandling af dine personoplysninger findes i: Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

 

Copyright © 2023 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy