Får klager medhold i sin klage, får denne klagegebyret tilbagebetalt og skal som udgangspunkt modtage tilbagebetaling af tidligere indbetaling(er) af kontrolafgiften til parkeringsselskabet.

Parkeringsselskabet kan dog inden 30 dage meddele Parkeringsklagenævnet ikke at ville være bundet af afgørelsen og har mulighed for at indbringe sagen for domstolene, hvor der eksempelvis også kan føres mundtlige bevismidler.

De parkeringsselskaber, der ikke efterlever Parkeringsklagenævnets afgørelse og ikke anlægger sagen ved domstolene, vil fremgå på denne hjemmeside under ”Selskabers compliance”.

Får klager ikke medhold i sin klage, har parkeringsselskabet som udgangpunkt krav på betaling af kontrolafgiften og eventuelt også tidligere påløbne omkostninger. Klager har dog også mulighed for at indbringe sin sag for domstolene.

Copyright © 2024 Parkeringsklagenævnet  |  Alle rettigheder forbeholdes
DIBS - Payments made easy